In Memoriam Martin Preuter

Op 20 december 2020 is Martin Preuter, erelid van Ons Genoegen, overleden. Martin was een gewaardeerd lid die veel voor onze club heeft gedaan. Ons Genoegen was zijn leven.

We mogen Martin in gedachten houden als een zeer actief lid en bestuurslid die op geheel eigen wijze veel werk voor de vereniging heeft gedaan. Hij werd niet voor niets afgelopen jaarvergadering benoemd tot erelid. Martin heeft helaas hiervan niet lang van mogen genieten.

Wij zullen hem missen.

SV Ons Genoegen

Welkom bij SSV Ons Genoegen

De schietsport

De schietsport kent een zeer grote diversiteit aan onderdelen (disciplines).

Elke discipline kent eigen regels en het vinden van de discipline die u het best ligt is een ontdekkingstocht. Sommigen starten met het idee om op lange afstand met groot kaliber te gaan schieten, maar vinden uiteindelijk luchtpistool toch leuker. Anderen beginnen rustig aan met luchtgeweer en eindigen met een historisch wapen dat veel kabaal, vuur en rook geeft.

De schietsport is een heel diverse sport die techniek, beheersing en concentratievermogen vraagt. Voor elke discipline is de techniek anders, maar het trainen van lichamelijke en geestelijke rust en concentratie komt in elke discipline terug.

De accommodatie

Ons Genoegen heeft een goed bereikbare schietbaan met ruime parkeergelegenheid en een gezellige kantine.

Op de begane grond kan op 9 banen met klein kaliber geschoten worden op 10 en 12 meter. Alle banen zijn voorzien van een schijftransport. Er zijn gehoorbeschermers beschikbaar.

Op de bovenverdieping zijn 6 10-meter-banen voor luchtgeweer en -pistool. Ook hier zijn alle banen voorzien van een schijftransport.

In de kantine is de bar het centrum van de activiteit. Buiten zitten is ook mogelijk.

Bij Ons Genoegen worden alle statische disciplines geschoten. Hierbij bewegen schutter en doel niet. Het doel is een kaart met daarop een visueel. Er wordt geschoten met lucht, klein kaliber en groot kaliber.

Groot kaliber wordt één keer per maand in Winterswijk geschoten, waar we de beschikking hebben over een 25 meter baan voor pistool/revolver en 50- en 100-meterbanen voor geweer/karabijn.


Een behoorlijk deel van de leden van Ons Genoegen neemt deel aan district- of nationale wedstrijden. Er zijn ook diverse nationaal kampioenen begonnen bij (en nog steeds lid van) Ons Genoegen.

Bij Ons Genoegen worden ook regelmatig wedstrijden georganiseerd. Een legendarische wedstrijd is het heldentoernooi, waarbij met een team karabijn geschoten wordt. Het heldentoernooi van Ons Genoegen was de start van het estafetteschieten zoals dat inmiddels ook bij andere verenigingen gedaan wordt.

Het schieten

Beginnen met de schietsport

Als u kennis wilt maken met de schietsport kunt u een afspraak maken via het contactformulier onderaan deze pagina. Er wordt dan een afspraak gemaakt met een bestuurslid die u alles vertelt over de vereniging, de schietsport, de accommodatie en de toelatingsprocedure.

Als u echt begint met schieten, krijgt u eerst een uitleg over alle veiligheidsmaatregelen. Daarna volgt een aantal lessen met luchtgeweer en luchtpistool. Als u toont dat u veilig met deze wapens kunt omgaan, krijgt u toestemming om daar zelfstandig mee te oefenen. Hiervoor kunt u de verenigingswapens gebruiken, maar een luchtpistool of -geweer kunt u ook zelf aanschaffen.

Als u de luchtwapens beheerst, kunt u les krijgen voor de klein kaliber wapens. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de luchtwapens: als u toont veilig met het wapen om te kunnen gaan, krijgt u toestemming om zelfstandig met een verenigingswapen te gaan oefenen. Als u het klein kaliber beheerst, kunt u vervolgens les krijgen met groot kaliber wapens.

Naast de verplichte lessen, die met name gericht zijn op veiligheid en basistechniek, kunt u ook instructie volgen. Instructie is gericht op het verbeteren van onderdelen van de techniek, bijvoorbeeld ademhaling of houding. Hiermee kunt u zichzelf verbeteren (en daarmee uw resultaten).

Hoe gaat een schietbeurt in de praktijk?

In de praktijk verloopt een ochtend, middag of avond op de schietvereniging als volgt:

In verband met de corona-maatregelen is het nodig om online een baan en tijd te reserveren voordat u kunt komen schieten.

Als u op de vereniging komt, tekent u bij binnenkomst het presentieregister, waarna u doorloopt naar de kantine.

U kunt eerst een kopje koffie nemen of direct doorlopen naar de schietbaan, waar u zich meldt bij de baancommandant. Deze noteert u in het schietregister en geeft u toestemming om een wapen uit de kluis te halen (als u geen eigen wapen heeft).

Bij de baancommandant kunt u ook munitie, pellets voor de luchtwapens en schietkaarten kopen. De kosten hiervan variëren, maar reken op ca 6 euro voor 50 klein kaliber patronen of 500 lucht-pellets (per schietbeurt zult u maximaal circa 50 schoten doen).

Daarna loopt u naar het schietpunt en kunt u beginnen.

Als u klaar bent, loopt u terug naar de baancommandant, die noteert dat het wapen weer ingeleverd is. Heeft u voor de interne competitie geschoten, dan gaan uw kaarten in de competitie-brievenbus. Was het alleen oefenen, dan kunt u de kaarten meenemen of weggooien.

En dan is het tijd om de resultaten te bespreken in de kantine met de andere leden, misschien wel het tijdrovendste onderdeel van de avond.

Historie SSVOG

Ons Genoegen werd in 1922 opgericht in het dorp Colmschate bij Deventer.

De eerste locatie was een houten kippenschuur achter het café van de familie Starink. Knielend in de schuur werd door luikjes op de doelen op het erf geschoten. Staand en liggend schieten was er niet bij, de luikjes zaten daarvoor niet op de goede hoogte. In het begin werd geschoten met een geweer dat iedere zondag gehuurd werd bij P.E. Visser, meestergeweermaker te Deventer. Later kocht de vereniging haar eerste geweer voor het toen grote bedrag van 75 gulden. De strenge regels voor de opslag van wapens waren er nog niet en de wapens werden gewoon in het café in een kast bewaard (er zat niet eens een slot op).

In 1982 werd op de locatie van café Starink winkelcentrum Colmschate gebouwd en Ons Genoegen verhuisde naar een vee-schuur aan de Huenderkolkweg.

Met veel inzet van de leden werd de vee-schuur omgetoverd in een moderne schietaccommodatie voor lucht en klein kaliber. Er kon zowel staand, knielend als liggend geschoten worden en er werd een wapenkamer ingebouwd met als toegang een heuse kluisdeur die gedoneerd werd door de firma Klosters. In 1982 werd ook de jeugdafdeling opgericht.

In 1992 liep de huurperiode van de accommodatie aan de Huenderkolkweg af en verhuisde de vereniging naar de huidige locatie, Schuttershoeve 't Swormink.

De boerderij 't Swormink was net te kort voor een 12 meter baan, maar met de hulp van de gemeente Deventer, bouwbedrijf Veldwachter en veel inzet van de leden van de vereniging is de boerderij, met respect voor de bestaande bouwstijl, een paar meter langer gemaakt.

Ook werden basistrainers en trainers-A opgeleid en mede door hun begeleiding van de (jeugd)schutters groeide Ons Genoegen uit tot een bloeiende vereniging. De laatste jaren waren er verschillende regionale en Nederlands-kampioenen uit onze club.

Wat SSVOG biedt

Ons Genoegen is in de eerste plaats een vereniging. Wat ons bindt is de schietsport en we helpen elkaar om daarin te bereiken wat we willen bereiken.

Dat begint bij de verplichte veiligheidslessen en het kan oplopen tot begeleiding door KNSA-A-trainers om olympisch niveau te bereiken.

We hebben verenigingswapens voor alle disciplines waarin geschoten kan worden en via de vereniging kunt u ook munitie daarvoor aanschaffen (als u geen eigen wapen heeft, kunt u daarvoor namelijk niet naar de winkel).

Ons Genoegen is lid van de KNSA en de Twentse Bond, zodat u aan de wedstrijden die door deze organisaties opgezet worden kunt deelnemen.

Daarnaast krijgt u als lid van Ons Genoegen korting bij FT Schalkhaar waar u Hunter Field Target, Field Target en 100 meter lucht (tot 50 joule) kunt schieten.

En het belangrijkste: Ons Genoegen is een gezellige vereniging, waar u makkelijk mensen leert kennen en zich snel thuis zult voelen.

Jeugd

De jeugdtrainingen worden gehouden op zondagochtend van 10 tot 11 uur.

De jeugdtrainers die aanwezig zijn op deze ochtend zijn:

  • Jessica Mulder-Burink: zij heeft haar basis- en trainer-A-diploma voor geweer gehaald. Zij heeft meerdere Nederlandse titels op haar naam in de disciplines "luchtgeweer staand", "KKK 12m knielend" en "KKK 3 houdingen" met 2 Nederlandse records. Tevens heeft ze deelgenomen aan world cups en EK en WK.
  • Christiaan Mulder: hij heeft zijn basis-trainerdiploma gehaald. Hij heeft meerdere Nederlandse titels op zijn naam staan in de disciplines "KKG liggend", "KKG knielend" en "KKG 3 houdingen".
  • Bart Mulder. Hij heeft zijn basis-trainerdiploma gehaald. Hij heeft meerdere Nederlandse titels op zijn naam staan in diverse KKK- en KKG-disciplines.

Er wordt de mogelijkheid geboden om mee te doen aan de clubcompetitie. Als hij/zij eraan toe is om mee te gaan naar wedstrijden buiten de vereniging kan dat ook. Hierbij kun je denken aan afdelings- en districts-kampioenschappen en zelfs de Nederlandse kampioenschappen (hier moet je wel voor worden uitgenodigd).

De jeugdleden kunnen bij ons gebruik maken van verenigingswapens, zowel luchtgeweer als luchtpistool.

Wat van u wordt verwacht

Het belangrijkste dat van u verwacht wordt is verantwoordelijk, veilig en respectvol gedrag.

Daarnaast draait onze vereniging op de leden. Bardiensten, bestuurstaken, onderhoud aan het gebouw en de banen, organisatie van wedstrijden en begeleiding van jeugdleden zijn enkele van de werkzaamheden die nodig zijn om als vereniging actief te kunnen blijven. Van u wordt verwacht dat u zich inzet voor de vereniging door een van die taken (samen met anderen) op u te nemen.

Tenslotte zijn er natuurlijk kosten die gedragen moeten worden. Daarvoor hebben we de contributie die op dit moment € 95,- per jaar bedraagt. U moet ook lid worden van de KNSA. De KNSA-contributie is € 42,50 per jaar.

Procedure aanvraag lidmaatschap

Alles begint met de eerste kennismaking. Daarvoor kunt u een afspraak maken via het contactformulier onderaan deze pagina. Er wordt dan een afspraak gemaakt met een bestuurslid die u alles vertelt over de vereniging, de schietsport, de accommodatie en de toelatingsprocedure.

Na de kennismaking kunt u zich aanmelden als aspirant. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek bestaat uit een persoonlijk gesprek waarin u een aantal vragen gesteld wordt op het persoonlijke vlak. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van u als toekomstig lid.

Op basis van het intakegesprek besluit het bestuur of u toegelaten wordt als aspirant. Tijdens de aspirant-periode die minimaal een half jaar duurt wordt beoordeeld of u past bij de vereniging en bij de schietsport. Ook dient u een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen bij de gemeente. Als er geen VOG afgegeven wordt dan kunt u geen lid worden van Ons Genoegen.

Na de aspirantperiode beslist het bestuur of u lid kunt worden. Als het bestuur positief beslist, gaat vanaf dat moment uw lidmaatschap in.

Routeinformatie

De locatie van Ons Genoegen is per auto het makkelijkst te bereiken door vanaf de A1-afslag Deventer Oost direct na het tankstation rechtsaf te slaan. Als u deze weg volgt ziet u aan het einde een bussluis. Naast de bussluis zijn passages waar een personenauto door kan. Kort na de passage slaat u linksaf en dan ziet u het gebouw van Ons Genoegen al.

Klik hier voor de google-routeinformatie

Adres

De contactgegevens van Ons Genoegen zijn:

Somervaartpad 2
7421 HZ Deventer

0570-655005 (tijdens openingsuren)

Openingstijden:

  • Zondagochtend: van 11:00 uur tot 13:30
  • Donderdagavond: van 19:30 tot 23:00
Contactformulier
Uw telefoonnummer of emailadres 
Uw vraag